สายการผลิต

ผู้ให้บริการงานเชื่อมและตัดแบบครบวงจรระดับโลกมีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตและจำหน่ายเครื่องเชื่อม / ตัดและอุปกรณ์เสริม (ARC, TIG, MIG และ Plasma)จัดหาอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อม / ตัดแบบครบวงจรรวมถึงคบเพลิงและวัสดุสิ้นเปลืองหัวควบคุมแก๊สอุปกรณ์ต่อสายเคเบิลลวดเชื่อมอิเล็กโทรดทังสเตน

 

 

 

Changzhou Lichen Welding and Cutting Electric Appliance Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

Changzhou Lichen Welding and Cutting Electric Appliance Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1Changzhou Lichen Welding and Cutting Electric Appliance Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

OEM/ODM

อุปกรณ์และฟิตติ้งงานเชื่อมวัสดุเชื่อมเครื่องมือสำหรับงานเชื่อมฮาร์ดแวร์และวัสดุไฟฟ้า

วิจัยและพัฒนา